2,7 miliardy eur. 4 najinovatívnejšie nástroje programu Horizont 2020 blízko k trhu. Široké spektrum akceleračných služieb. Toto všetko ponúka nová Európska výskumná rada (EIC).

Pozrite si video (3:55 min):

EIC je inicatívou programu Horizont 2020, ktorá združuje nástroje zamerané na komercializáciu a inovácie: SME Instrument, Fast Track to Innovation, FET Open a inovačné ceny. 

Na obdobie 2018-2020 bude z rozpočtom 2,7 miliardy eur financovať viac než tisícku projektov:

  1. SME Instrument finančne podporí radikálne nové myšlienky, ktoré majú za sebou silný biznis plán (viac o SME Instrument)
  2. Fast Track to Innovation sa zameria na projekty predkladané priemyselnými hráčmi s cieľom rýchleho uvedenia inovácií na trh (viac o Fast Track to Innovation)
  3. FET Open buduje na spolupráci priemyslu a akademických organizácií v realizácií nových prevratných technológií (viac o FET Open)
  4. Ceny programu Horizont (Horizon Prizes) očakávajú návrh riešení na vopred definované problémy (viac o Cenách H2020).

Článok prebraný z innonews.blog