Kolektívne financovanie (anglicky crowdfunding) je jedným zo spôsobov získavania finančných prostriedkov na financovanie projektov a podnikov. Umožňuje osobám, ktoré sa snažia získať finančné prostriedky, zhromaždiť peniaze od veľkého množstva ľudí prostredníctvom online platforiem.

Stiahnite si publikáciu Vysvetlenie pojmu kolektívne financovanie (Sprievodca pre malé a stredné podniky).

Obsah publikácie:

  • Čo je kolektívne financovanie? (Vysvetlenie pojmu kolektívne financovanie, Viac ako len peniaze, Aké sú riziká?)
  • Jednotlivé druhy kolektívneho financovania (Kolektívne požičiavanie, Podielové kolektívne financovanie, Kolektívne financovanie založené na odmenách, Je to pre mňa vhodné?)
  • Ako na to (Kolektívne požičiavanie, Prípadová štúdia kolektívneho požičiavania, Podielové kolektívne financovanie, Prípadová štúdia podielového kolektívneho financovania, Kolektívne financovanie založené na odmenách, Prípadová štúdia kolektívneho financovania založeného na odmenách)

Článok prevzatý z innonews.blog