Dánski kolegovia pripravili rozsiahlu publikáciu o tom, ako porozumieť hodnotiacemu formuláru podaných projektov programu Horizont 2020. Nájdete tu aj niekoľko zaujímavých odporúčaní pre úpravu nového podania návrhu a porozumeniu hlavných zlyhaní.

Na základe preskúmaných európskych odporúčaní o bezpečnosti sa v návrhoch zistilo šesť hlavných nedostatkov.

  1. Nedostatok podrobností: Vo všeobecnosti sú opisy príliš všeobecné a postrádajú určitú úroveň podrobnosti. Týka sa to najmä opisov cieľov, metód, merateľných účinkov a pracovného plánu.
  2. Nedostatok kvantifikácie: Hlavné ciele a vplyvy nie sú kvantifikované, a teda príliš všeobecné.
  3. Nejasné cieľové skupiny: Cieľové skupiny, napríklad na použitie výsledkov alebo na šírenie opatrení, často nie sú definované alebo opísané.
  4. Nerovnováha: V projekte je neodôvodnená nerovnováha, napríklad medzi pracovnými balíkmi, partnermi alebo zdrojmi.
  5. Nedostatočná súdržnosť: V návrhu nie je dostatočná súdržnosť, napríklad medzi rôznymi časťami návrhu alebo medzi metódami a cieľmi, prácou a rozpočtom.
  6. Nedostatočné riadenie rizika: Riadenie rizika sa rieši slabo alebo vôbec nerieši.

Kompletnú publikáciu si stiahnite tu (PDF)

Článok prevzatý z innonews.blog