UVP TECHNICOM v spolupráci s košickou IT vzdelávacou akadémiou sudoacademy.io organizoval ďalší zo série on-line workshopov, ktoré sú venované úvodu do produktového manažmentu a vývoju IT produktov.

Tentokrát bol workshop venovaný problematike úvodu do web riešení, s dôrazom na prehľad  technológií, ktoré sú vhodné k vývoju SW projektov.

V priebehu workshopu sa účastníci mali možnosť oboznámiť s najmodernejšími technológiami a prístupmi, ktoré sú aktuálne využívané, ale taktiež aj s  všetkými oblasťami aplikačnej architektúry od FE (front-entu) a BE (back-endu) cez APIs až po databázy a cloudovú infraštruktúru.

On-line workshop bol organizovaný s podporou Pracoviska centrálneho manažmentu NTI (www.nti.sk), ako súčasť akceleračného programu Startup centra TUKE.

 

Lektor: 

Pavol Madár, SW inžinier s dlhoročnou praxou, CTO a spoluzakladateľ úspešnej SW agentúry sudolabs.io, ktorá vyvíja technológie primárne pre americké startupy.