Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach (ESFRI) bolo založené v roku 2002 s cieľom vypracovať európsky prístup k politike výskumnej infraštruktúry ako kľúčový prvok vznikajúceho Európskeho výskumného priestoru (ERA).

Európa má k dispozícii bohaté prostredie výskumných infraštruktúr, ktoré pokrývajú všetky vedecké oblasti, pričom viac ako 50 európskych výskumných infraštruktúr mobilizuje spoločné investície v hodnote takmer 20 miliárd EUR.

ESFRI sa domnieva, že pre silnejšiu Európu je potrebné:

  • Posilniť postavenie výskumných infraštruktúr ako základného piliera Európskeho výskumného priestoru vytvorením zdravého, udržateľného a integrovaného ekosystému výskumnej infraštruktúry, ktorý sa usiluje o vedeckú excelentnosť s dosahom a poskytuje nadnárodné služby na podporu vzdelávania a rozvoja zručností.
  • Posilniť úlohu výskumných infraštruktúr ako skutočne strategických cezhraničných investícií sektorových oblastí, prispievať k európskym strategickým programom a umožniť európskemu výskumu a inováciám riešiť naliehavé a zložité spoločenské výzvy.
  • Rozvíjať a využívať potenciál európskych výskumných infraštruktúr ako znalostných a inovačných centier integrovaných do miestnych spoločenstiev, ktoré tvoria základ európskej konkurencieschopnosti s regionálnym vplyvom a globálnym dosahom.
  • Ďalej posilňovať súdržnosť medzi európskymi, vnútroštátnymi a regionálnymi prioritami a politikami rozvoja a financovania výskumnej infraštruktúry.
  • Využiť potenciál výskumných infraštruktúr ako hlavných podporovateľov otvorenej vedy poskytujúcej FAIR (údaje, ktoré spĺňajú zásady lokalizácie, prístupnosti, interoperability a opätovne použiteľnosti) a certifikovaných kvalitných otvorených údajov, čím sa podporí ich prínos k úspechu a vplyvu európskeho cloudu pre otvorenú vedu, a tým sa posilní ich schopnosť slúžiť svojim používateľom.
  • Lepšie využívať potenciál ESFRI s cieľom prispieť k rozvoju koherentnej politiky v oblasti výskumnej infraštruktúry a investícií v Európe, pričom sa zabezpečí jej primeraná kapacita na tento účel.

Stiahnite si celú štúdiu “Making science happen: A new ambition for Research Infrastructures in the European Research Area” (PDF)

Článok prevzatý z innonews.blog