Ďalší on-line webinár na tému AGILE SCRUM – metodika riadenia projektov sa konal 4. júna 2020. Interaktívny webinár viedli skúsení lektori a mentori a taktiež bývalí startupisti StartupCentra TUKE – startup Effy.

Účelom projektového riadenia je zabezpečiť efektívne riadenie činností tak, aby priniesla predpokladaný výsledok a úžitok. Predmetom projektového riadenia je projekt. Agile Scrum je jednou z najrozšírenejších a najznámejších metód riadenia. Agilné metódy sú flexibilnejšie a rýchlejšie ako klasické projektové riadenie.

V úvode webinára sa účastníci dozvedeli ako Scrum pomáha:

 • dodať funkčný produkt v krátkych cykloch,
 • zaručiť rýchlu spätnú väzbu,
 • umožniť neustále zlepšovanie,
 • uľahčiť rýchlu adaptáciu na okolité vplyvy a zmeny.

Hlavné témy webinára:

 • Agilné metódy: Ako ovládať základy agilných spôsobov práce.
 • Agilné prístupy: Princípy a hodnoty v Scrume.
 • Roly a rozdelenie úloh v Scrume: Product Owner, Scrum Master a tím.
 • Scrum proces, komunikačné štruktúry a práca v šprintoch: Ako aktívne spolupracovať v tíme, so zákazníkom v priebehu vývoja a ako mať pod kontrolou kvalitu dodávaných produktov.
 • Plánovať a kontrolovať v prostredí Scrum: Ako efektívnejšie riadiť dodávku svojich produktov.
 • Riadenie distribuovaných tímov: Ako vytvoriť transparentné a otvorené       prostredie v priebehu vývoja produktu.
 • Príklady dobrej praxe.

Lektori:
Peter Imrich, certifikovaný Scrum Master (PSM) má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti riadenia medzinárodných projektov v pozícii Scrum Mastra. Spoluautor aplikácie EFFY (www.effyapp.com). Pôsobí ako mentor tímov pre oblasť Agilného riadenia v programe Butterfly Effect a Digital League. Primárne pracoval v tímoch zameraných na vývoj aplikácií ako sú napríklad Payout, Pokerstars, Bankomo, Starswallet a Boon. LN: www.linkedin.com/in/peter-imrich/

Radovan Šalitroš, certifikovaný projektový manažér (Prince2, PMP, PSM) viac ako 12 ročné skúsenosti v oblasti riadenia projektov, rovnako spoluautor aplikácie EFFY (www.effyapp.com). Pôsobil ako člen tímov, ktoré boli zamerané na vývoj aplikácií pre bankové domy v Českej a Slovenskej republike. Aktívne sa venuje podpore vzdelávania v oblasti riadenia projektov na školách a univerzitách. Viedol a rozvíjal organizáciu IPMA Young Crew Slovakia a program Butterfly Effect. Je spoluautorom programu Digital League www.digitalleague.sk/ zameraného na rozvoj digitálnych zručností. LN: www.linkedin.com/in/radovan-salitros/

Webinár sa konal online, prostredníctvom videokonferenčného a kolaboračného systému Webex meeting ako súčasť akceleračného programu Startup centra TUKE.