Dňa 8.10.2020 bol organizovaný v rámci akceleračného programu pobytu startupov v Startup centre UVP TECHNICOM webinár, venovaný problematike projektového riadenia – AGILE SCRUM. AGILE SCRUM je jednou z najrozšírenejších a najznámejších metód riadenia projektov.  Agilne metódy sú vo všeobecnosti považované za flexibilnejšie a rýchlejšie ako klasické metódy projektového riadenia.

V rámci webinára sa účastníci mali možnosť oboznámiť s nasledujúcimi témami:

  • Agilné metódy: Ako ovládať základy agilných spôsobov práce.
  • Agilné prístupy: Princípy a hodnoty v Scrume.
  • Roly a rozdelenie úloh v Scrume: Product Owner, Scrum Master a tím.
  • Scrum proces, komunikačné štruktúry a práca v šprintoch: Ako aktívne spolupracovať v tíme, so zákazníkom v priebehu vývoja a ako mať pod kontrolou kvalitu dodávaných produktov.
  • Plánovať a kontrolovať v prostredí Scrum: Ako efektívnejšie riadiť dodávku svojich produktov.
  • Riadenie distribuovaných tímov: Ako vytvoriť transparentné a otvorené       prostredie v priebehu vývoja produktu.
  • Príklady dobrej praxe.

Webinár viedli skúsení lektori:

Peter Imrich, certifikovaný Scrum Master (PSM) má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti riadenia medzinárodných projektov v pozícii Scrum Mastra. Spoluautor aplikácie EFFY. Pôsobí ako mentor tímov pre oblasť Agilného riadenia v programe Butterfly Effect a Digital League.

Radovan Šalitroš, certifikovaný projektový manažér (Prince2, PMP, PSM) s viac ako 12 ročnými skúsenosťami v oblasti riadenia projektov, spoluautor aplikácie EFFY. Pôsobil ako člen tímov, ktoré boli zamerané na vývoj aplikácií pre bankové domy v Českej a Slovenskej republike. Aktívne sa venuje podpore vzdelávania v oblasti riadenia projektov na školách a univerzitách. Viedol a rozvíjal organizáciu IPMA Young Crew Slovakia a program Butterfly Effect.

Webinár bol organizovaný s využitím Národnej teleprezentačnej infraštruktúry www.nti.sk.