Odštartovali sme novú etapu univerzitného vývoja s pomocou 5G.

Technická univerzita v Košiciach dlhodobo spolupracuje so Slovak Telekom a SOVA Digital a.s. V minulom roku partneri spoločne predložili projekt TUKE 5G Infrastructure for Smart Communities, ktorý bol schválený v rámci výzvy európskeho programu Nástroj na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility – CEF). Jeho realizácia prinesie nový impulz v digitálnej transformácii univerzitných pracovísk a slovenského priemyslu. Dňa 8.2.2024 sa v UVP TECHNICOM uskutočnilo stretnutie partnerov tohto projektu.

 5G siete umožňujú firmám a inštitúciám prenášať obrovské množstvo dát rýchlo, bezpečne a s minimálnou odozvou, čím sa otvárajú dvere pre nové riešenia, ktoré doteraz neboli možné. Vďaka projektu môžeme ešte intenzívnejšie pracovať na vývoji 5G privátnych campusových riešení, ktoré sú kľúčovou technológiou pre modernizáciu a rozvoj odvetví ako sú priemysel, logistika a výskum. Ich aplikáciu pilotne otestujú pracoviská Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty, Fakulty elektrotechnicky a informatiky, UVP TECHNICOM, pracovisko SOVA Digital a.s. v campuse TUKE a postupne aj ďalšie.

Prečo to robíme:

  • pre študentov – študentom a tvorivým výskumným pracovníkom prinesieme možnosť využívať tie najmodernejšie 5G komunikačné technológie,
  • pre priemysel – vypracovaním prípadových štúdií podporíme praktické vzdelávanie, ktoré prinesie cenné know-how do reálnych firiem, podnikov a prevádzok,
  • pre Slovensko – aby sme ako krajina boli aj naďalej úspešný a konkurencieschopný, potrebujeme generovať pridanú hodnotu, a to ide najlepšie cez inovácie v oblasti vedy a výskumu.

Ciele projektu:        

  • nasadenie najmodernejšej privátnej 5G siete v rámci TUKE univerzitného campusu a Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM,
  • vývoj aplikácií v oblasti smart logistiky, smart meteringu a robotiky,
  • zdieľanie poznatkov medzi akademickou a komerčnou sférou v rámci SR a EÚ.

Sledujte nás na ceste využívania 5G sietí pre ešte kvalitnejší výskum a nové inovatívne riešenia v oblasti logistiky, smart meteringu a ďalších oblastiach.