Dňa 18.6.2021 sa uskutočnilo v priestoroch UVP TECHNICOM finále 8. ročníka súťaže Eurofondue 2021. Prezentácie tímov na finále posudzovala odborná porota na čele s dekanom EkF doc. Michalom Šoltésom. Ďalšími členmi poroty boli Zuzana Prostredníková (Kancelácia europoslanca Martina Hojsíka), Barbora Kováčová (Košický samosprávny kraj) a Michal Schvalb (Karpatský rozvojový inštitút).

Zaujímavé nápady, kreatívne prezentácie a inšpiratívna diskusia vytvorili skvelú atmosféru finále. Stredoškoláci ukázali talent zaujať a presvedčiť o svojom projekte.

Porota najviac ocenila nápad tímu zo Spojenej školy SOŠ-OA Detva. Víťazný projektový nápad má názov „Formálne a neformálne vzdelávanie o Podpoľaní“  a jeho cieľom je príprava vzdelávacích aktivít o Podpoľaní pre žiakov základných škôl. Autorky a autori víťazného tímu, Natália Kminiaková, Martina Kortišová, Dominik Gonda a Viktória Tóthová, si porotu získali precíznym spracovaním projektu, spoločenským prínosom a odkazom na slovenské tradície.

Druhé miesto získal projekt „Miesto smetí šťastné deti“ vypracovaný mládežou z Luníka IX v Košiciach. Nikola Horváthová, Monika Guľášová, Tomáš Horváth, Ondrej Gaži a Roman Šaňa sa rozhodli aktívne pristúpiť k riešeniu zlej kvality verejného priestoru v okolí ich bydliska a zlepšiť tak aj mediálny obraz sídliska a jeho obyvateľov. Ideou ich projektu je vybudovať detské ihrisko na mieste, kde sa v minulosti hromadili odpadky.

Tretie miesto patrí dvom tímom. Lenka Daduľaková a Lea Jantošovičová z Gymnázia Alejová 1 v Košiciach, si za cieľ stanovili založenie miestneho komunitného centra pre ľudí s poruchami  autistického spektra, ktoré by prevádzkovalo navrhované “OZ Afinitas”. Nina Bartalosová́, Lucia Dutková́, Johanna Špačeková́ a Viktória Vargicová zo Spojenej Školy Novohradská v Bratislave chcú svojím projektom “Komu sa nelení, tomu sa zelení” zameraným na  komunitné zdieľané záhrady pomôcť environmentálnemu vzdelávaniu na základných školách v bratislavskom kraji.

Všetci súťažiaci, ktorí sa umiestnili  na stupni víťazov ako odmenu za pripravenie najlepších projektov 8. ročníka súťaže Eurofondue“ získavajú fakultatívny zájazd do Európskeho parlamentu do Štrasburgu. Zájazd ako hlavnú cenu do súťaže venoval europoslanec Martin Hojsík a vecné ceny daroval Košický samosprávny kraj.

V rámci diskusie s Martinom Hojsíkom na tému „Ako by mohlo vyzerať moje mesto v roku 2050“ rezonovali najmä výzvy, ktorým dnes mestá čelia – klimatická zmena a udržateľnejšia doprava. Otázky ako aj odpovede odkrývali problematiku financovania opatrení, politickej prioritizácie spomenutých výziev ale aj občiansky aktivizmus a jeho potreba v spoločnosti.

Tešíme sa, že stredoškolákov súťaž inšpirovala aktívne reagovať na problémy svojho okolia a držíme im palce, aby sa im ich projekty podarilo zrealizovať.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a partnerom súťaže Eurofondue.

Technické zabezpečenie súťaže v hybridnom móde zabezpečil UVP TECHNICOM v spolupráci s Pracoviskom centrálneho manažmentu Národnej teleprezentačnej siete www.nti.sk.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a partnerom súťaže Eurofondue – Košickému samosprávnemu kraju a EURACTIV Slovensko. Projekt bol podporený zo zdrojov Európskej Únie.