Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola organizátorom dvojdňovej medzinárodnej konferencie z cyklu Akadémia inteligentných komunít v rámci projektu Inteligentné komunity 2.0  – „Ako byť inteligentný na vidieku?“ (SKHU/1902/4.1/027). Konferencia bola zameraná na  budovanie inteligentných komunít pre budúcnosť. Účasť viac ako  100 registrovaných účastníkov, odborníkov v  oblasti regionálneho rozvoja, akademikov, zástupcov regionálnych podnikov a inkubátorov, ekonómov, odborníkov pôsobiacich v oblasti financií či verejnej správy z 8 krajín (Slovensko, Maďarsko, Arménsko, Ukrajina, Taliansko, Moldavsko, Tadžikistan,  Rumunsko) a 56 odborných prezentácií umožnilo výmenu poznatkov a skúseností v oblasti riadenia na regionálnej a miestnej úrovni, vytvárania inteligentných  komunít, kvality života, regionálneho rozvoja a ekonomiky, vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov a inteligentných riešení pre energetiku.

Podujatie bolo realizované 7. a 8. októbra v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNIKOM formou osobnej účasti ako aj online, s technickou podporou tímu UVP TECHNICOM.