Po prvýkrát on-line

Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov (UNESCO) sa v Aule Maxima uskutočnil 37. výročný koncert Collegium Technicum v hybridnom móde, ktorý bol naživo streamovaný prostredníctvom spoločného pracoviska TUKE a CVTI SR – „Inovačného centra komunikačných technológií“ UVP TECHNICOM.

Po takmer dvadsiatich mesiacoch stálo COLLEGIUM TECHNICUM opäť na pódiu. Koncertom bola  vyjadrená aj našim pedagógom  pocta a poďakovanie, že s extrémnym nasadením pri sofistikovanom  riadení univerzity a jej fakúlt sa život na našej Alma mater nezastavil.

V dramaturgii sa siahlo do širokého repertoáru a na čele s dirigentkou Tatianou Švajkovou a bola vytvorená atmosféru príjemného večerného programu interpretovaného  tým najkrajším nástrojom – ľudským hlasom  v zborovom súzvuku, ktorý ostane naďalej kultúrnym posolstvom Technickej univerzity v Košiciach.

 

Kompletný záznam z vysielania je verejne dostupný na: https://video.nti.sk/rec/?7917666UP34LAC16