Dňa 14. mája 2024 sa uskutočnil online webinár s názvom „Na čo nesmieme zabudnúť pri budovaní svojej značky?“, ktorý priniesol dôležité informácie a praktické rady pre budovanie silnej a rozpoznateľnej značky.

Čo sme sa na webinári dozvedeli:
• Význam ochrany grafických prvkov corporate identity: Ako chrániť a využívať grafické prvky na budovanie značky.
• Logo firmy alebo produktu: Kľúčové aspekty tvorby a ochrany loga.
• Dizajn výrobkov a ich obalov: Prečo je dôležitý dizajn a aký má vplyv na vnímanie značky.
• Stratégia ochrany na národnej a medzinárodnej úrovni: Ako zabezpečiť ochranu značky doma i v zahraničí.

Webinár viedla Barbara Tóthová, odborná pracovníčka oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v Centre vedecko-technických informácií SR. Barbara sa venuje poskytovaniu expertných služieb zameraných na podporu a realizáciu transferu univerzitných technológií do praxe a ďalších činností v oblasti ochrany a komerčného zhodnocovania duševného vlastníctva.

Veľké poďakovanie patrí Barbore Tóthovej za jej odborné rady a cenné informácie!

Ďalšie podujatie v rámci akceleračného programu Bootcamp 5, sa uskutoční 23. mája 2024. Témou bude efektívna komunikácia, ktorá je kľúčová pre úspech každého startupu. Naučíte sa, ako jasne a stručne komunikovať s partnermi, zákazníkmi či investormi.

Sledujte naše sociálne siete a web pre ďalšie aktualizácie!