Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) publikovalo technickú štúdiu pod názvom „Weak signals in Science and Technologies: 2019 report“, zachytávajúcu 256 signálov vznikajúcich technológií vo veľmi ranom štádiu vývoja, ktoré majú potenciál ovplyvniť našu budúcnosť.

Prevažná časť týchto signálov spadá do oblastí energetiky, životného prostredia, zdravia, biotechnológií a informačných a komunikačných technológií (IKT).

V nasledujúcich mesiacoch uskutoční ďalšiu analýzu výsledkov získaných v tejto štúdii, v podobe identifikovaných signálov, a určí dôležité oblasti záujmu pre politických predstaviteľov, výskumnú komunitu a iných zainteresovaných aktérov.

Použitá metodológia bude ďalej posudzovaná a diskutovaná, napríklad počas konferencií, a následne bude integrovaná do existujúcich mechanizmov pre strategické plánovanie a výhľad v rámci služieb JRC, ako aj pre podporu generálnym riaditeľstvám EK v úlohe vytvárania európskych politík.

Identifikovaných 256 signálov si môžete detailne prezrieť tu. Tieto signály boli identifikované na základe analýzy údajov a textov vedeckej literatúry a využitím scientometrických prístupov.

Celá štúdia JRC sa nachádza na tomto odkaze.

Prevzaté zo SLORD.sk

Článok prevzatý z innonews.blog