Dňa 17.12.2021 sa konalo po druhýkrát on-line už 14. kolo jednej z najstarších súťaží startupov na Slovensku – Máš nápad?, ktorú vyhlasuje od roku 2014 dvakrát ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach prostredníctvom Startup centra Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM.

Startupy súťažili o pobyt v Startup centre, v rámci ktorého absolvujú 6 mesačný intenzívny akceleračný program zameraný na podporu rozvoja ich inovatívnych projektov a majú možnosť využívať výskumno-vývojovú infraštruktúru, kapacity a priestory UVP TECHNICOM. Do finále 14. kola súťaže postúpilo 16 inovatívnych projektov. Porota do pred inkubačného pobytu a pobytu v Inkubátore vybrala 11  projektov:

Mobill (NB) –  startup sa zaoberá problematikou originálneho prístupu k efektívnemu spracovaniu pokladničných bločkov – ich náhradu prostredníctvom elektronického spracovania; Truide – startup sa zameriava na riešenie procesu vyhľadávania neznámych lokalít a regionálnych špecifík v oblasti cestovného ruchu; ELLA Slovakia – cieľom startupu je vytvorenie inovatívneho systému zameraného na neformálne vzdelávanie mládeže, riešenie rôznych spoločenských tém a organizovanie mládežníckych medzinárodných výmen; Kuchyňáčik –  orientuje sa na problematiku moderného a atraktívneho vzdelávania a výchovy detí zameraného na problematiku osvojenia si správnych stravovacích návykov; Mobilná podlaha – cieľom je vývoj mobilnej podlahy, ktorá umožni produkovať elektrickú energiu na báze využitia pohybu ľudí v miestach s ich vysokou koncentráciou; Dobíjanie elektromobilu –  startup sa zaoberá vývojom riešenia, ktoré umožní dobíjať elektromobil solárnym panelom, ktorý sa otáča za slnkom;  História 3D – startup sa zameriava na inovatívne riešenie realizácie 3D modelov historických pamiatok na báze LIDAR dát a fotogrametrie; eBusiness Cards –  cieľom je riešenie – náhrada klasických biznis vizitiek elektronickým systémom; TrainBuddy – riešenie je zamerané na vytváranie komunity záujemcov o športové aktivity; Les i more –  startup sa zameriava na efektívne riešenie problému využitia textilného odpadu pre jeho inšpiratívne spracovanie ako materiál pre inovatívne produkty. Porota navrhla priamy postup do Inkubátora vzhľadom na stupeň rozvoja projektu startupu: APONI holograpfics – startup prináša holografické riešenia na mieru pre širokú paletu zákazníkov, s cieľom produkcie vlastných zariadení holografických projektorov;

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením jej predsedu prorektora TUKE – A Čižmára. Členmi komisie boli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry: zástupcovia TUKE – M. Chovanec, V. Fedák, F. Jakab, P. Čižmár, A. Lavrin, T. Pavlík, CVTI SR – Ľ. Kolesár, Ľ. Biňas, Vision Ventures – T. Bel, AT&T – G. Galgoci, M. Varga – Deutsche Telekom IT Solution Slovakia a P. Breyl – inovačný expert .

  1. kolo súťaže bolo organizované v úzkej spolupráci s „innovlab“.

Startup centrum UVP TECHNICOM vzniklo v roku 2014 a je jedným z kľúčových komponentov ekosystému akcelerácie podnikania na TUKE v rámci štruktúry Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Jeho cieľom je poskytnúť prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu pre vznik malých a stredných „Hi-Tech“ firiem („Start-up a Spin-off“ firiem). Za krátke obdobie svojej činnosti, získalo Startup centrum dobré meno organizáciou aktivít na identifikáciu a podporu inovatívnych riešení a spolu s Inkubátorom TUKE sa stali významným elementom inovačného potenciálu regiónu s celoslovenským dopadom. Vyhľadávanie nových startupov je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“, ktorá je organizovaná každých 6 mesiacov. Od roku 2014 sa do  súťaže sa zapojilo takmer 200 inovatívnych projektov a viac takmer 80 startupov získalo možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt. Viac informácií o ekosystéme Startup centra a Inkubátora je možné nájsť na www.startupcentrum.sk.