Dňa 9.6.2021 sa konalo v priestoroch UVP TECHNICOM už 13. kolo jednej z najstarších súťaží startupov na Slovensku – Máš nápad?, ktorú vyhlasuje od roku 2014 dvakrát ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach prostredníctvom Startup centra Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM.

Startupy súťažili o pobyt v Startup centre, v rámci ktorého absolvujú 6 mesačný intenzívny akceleračný program zameraný na podporu rozvoja ich inovatívnych projektov a majú možnosť využívať výskumno-vývojovú infraštruktúru, kapacity a priestory UVP TECHNICOM. Do finále 13. kola súťaže postúpilo 8 inovatívnych projektov (z 12 prihlásených). Porota do pred inkubačného pobytu v Startup centre vybrala 6  projektov:

21Games OZ – zameriava sa na inovatívne budovanie gamingovej vývojárskej komunity na Slovensku; beautyslovakia –  cieľom je vývoj portálového riešenia  pre podporu cestovného ruchu na Slovensku; Gamescrunch – zameriava sa na organizáciu aktivít zameraných na problematiku herného priemyslu; storePredictor – predmetom záujmu startupu je predikcia obratov elektronických obchodov; wellnesso – zameriava sa na trh služieb v oblasti wellness a beauty aktivít; Sigred – cieľom je vývoj aplikácie ponúkajúcej predaj a nákup tovarov pre študentskú komunitu na báze využitia videa ako hlavného sprostredkovateľského nástroja;

Porota navrhla priamy postup do Inkubátora vzhľadom na stupeň rozvoja projektu strartapu: Univerzálna vernostná karta – cieľom je ponuka riešenia, ktoré nahradí množstvo existujúcich vernostných kariet;

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením jej predsedu prorektora TUKE – A Čižmára. Členmi komisie boli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry: zástupcovia TUKE – M. Chovanec, F. Jakab, P. Čižmár, A. Lavrin, M. Michalko, P. Feciľak, V. Fedák, Ľ. Kolesár, Ľ. Biňas, M. Kubiš (CVTI SR) a M. Varga (Deutsche Telekom IT Solution Slovakia).

  1. kolo súťaže bolo organizované v úzkej spolupráci s „innovlab“.

Startup centrum UVP TECHNICOM vzniklo v roku 2014 a je jedným z kľúčových komponentov ekosystému akcelerácie podnikania na TUKE v rámci štruktúry Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Jeho cieľom je poskytnúť prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu pre vznik malých a stredných „Hi-Tech“ firiem („Start-up a Spin-off“ firiem). Za krátke obdobie svojej činnosti, získalo Startup centrum dobré meno organizáciou aktivít na identifikáciu a podporu inovatívnych riešení a stali sa významným elementom inovačného potenciálu regiónu s celoslovenským dopadom. Výber startupov do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“, ktorá je organizovaná každých 6 mesiacov. Od roku 2014 sa do  súťaže sa zapojilo takmer 180 inovatívnych projektov a viac ako 70 startupov získalo možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt.

Kontakt: Doc. Ing. František Jakab, PhD., riaditeľ UVP TECHNICOM, T.: 0905 715816.