Začiatkom júna sa v rumunskom Kluži konala výročná konferencia Startup Europe Summit, ktorá sa venovala aktuálnym výzvam startupovského prostredia, ženám v technologickom biznise, startupovým mestám, technologickej diaspóre, umelej inteligencii a politickým odporúčaniam pre rozvoj startupov.

11 zásadných odporúčaní pre rozvoj podporných politík pre startupy:

Definícia startupu

 • Zadefinovať startup ako samostatnú kategóriu, prestať písať „start-up“ a predpokladať, že všetky startupy sú MSP

Spolupráca vlád a startupov

 • Zabezpečiť, aby iniciatíva Startup Europe bola zastrešujúca v rámci Európskej komisie a vybaviť ju legislatívnymi právomocami a zdrojmi zo všetkých generálnych riaditeľstiev. Vytvoriť poradnú radu „Startup & Scale-up“.
 • Preskúmať smernicu o verejnom obstarávaní, aby sa z nej stal strategický nástroj na modernizáciu verejných služieb inovatívnymi riešeniami startupov.
 • Prijať pozvanie Startup Europe na nepretržitý dialóg o týchto odporúčaniach do konca roku 2019.

Vzdelávanie

 • Posilniť požiadavky transparentnosti týkajúce sa rozmanitosti vo verejnom a súkromnom sektore. Povzbudiť univerzity, aby zaviedli 6- alebo 12-mesačné pracovné stáže so startupmi ako súčasť základného študijného programu alebo programu Erasmus.
 • Využívať špecifické zdroje EÚ, ako sú správy a databázy, na transparentné informovanie o tvorbe politík a investovať do lepšieho výskumu.

Udržanie talentov

 • Povzbudzovať členské štáty, aby prijali osvedčené postupy týkajúce sa využitia zamestnaneckých opcií na akcie, pričom budú čerpať zo skúseností, ktoré existujú dnes v Estónsku, Spojenom kráľovstve a Francúzsku.
 • Zozbierať všetky existujúce startupové a podnikateľské víza na jednom európskom portáli a merať ich úspech – najlepšie fungujúce prvky informujú “EU Startup Visa for the Schengen Zone”.

Budúcnosť práce

 • Využívať nelegislatívne nástroje a zriadiť stále Fórum EÚ pre budúcnosť práce na podporu najlepších súčasných postupov.

Právna oblasť

 • Zaviesť jednotný režim pre začínajúcich podnikateľov v Európe. Začať ako pilotný projekt s posilnenou spoluprácou. Zhromažďovať spätnú väzbu, merať výkonnosť s cieľom zlepšiť ich nasadenie v celej Európe.

Investície

 • Objasniť úlohu verejného sektora v rizikovom kapitáli ako možnosti naštartovania rizikového kapitálu na trhoch, kde nie je dostatok súkromných aktivít.

Na podujatí boli tiež odmenené tieto startupy:

 • Best female led startup – OKRA Technologies (UK),
 • Best founder under 30 startup – Bolt (Estonia),
 • Best UN Sustainable Development Goals startup – NorthQ (Denmark),
 • Best social inclusion startup – Kidibot (Romania),
 • Best job growth startup – Mama Organa (North Macedonia).
 • Cenu v hodnote 2 mil. eur za “Zero Power Water Monitoring Challenge of the Horizon Prize” získala švédska firma Aqua Robur za ich Fenix Hub device

Viac informácií:

Záznam z konferencie: