Dňa 25.06.2020 sa v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM konalo 11. kolo súťaže startupov – “ Máš nápad? Prezentuj svoj startup!”, ktorú vyhlasuje od roku 2014 dvakrát ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach.

Startupy súťažili o pobyt v Startup centre TUKE, v rámci ktorého absolvujú 6 mesačný intenzívny akceleračný program zameraný na podporu ich rozvoja a majú možnosť využívať výskumno-vývojovú infraštruktúru, kapacity a priestory UVP TECHNICOM. Do finále súťaže v 11. kole postúpilo 13 inovatívnych projektov. Porota z nich do predinkubačného pobytu v Startup centre TUKE vybrala 7-  projektov:

  1. AIR2GO – zameriava sa na vývoj riešenia ochranného rúška s aktívnym prívodom čistého filtrovaného vzduchu pod rúško, ale aj riešenia prívodu vzduchu bez rúška (prenosná pračka vzduchu).
  2. MSDL – cieľom je vývoj  monitorovacieho systému dávkovania liekov.
  3. BRUT.TO – cieľom je vytvorenie inovatívneho profesionálneho grafického štúdia, ktoré využíva kreatívny potenciál ľudí s postihnutím.
  4. Corvest – zameriava sa na vývoj inteligentnej ortézy, ktorá napomáha riešiť problémy s bolesťou chrbta, spôsobené nesprávnym držaním tela.
  5. POH ROCK – cieľom je vývoj riešenia tzv. retenčného parkoviska na princípe cirkulárnej ekonomiky.
  6. Prapti – zameriava sa na inovatívne riešenie doručovania liekov do domácnosti.
  7. Hrhero – zameriava sa na vývoj inovatívneho informačného systému komplexnej podpory personalistiky v spoločnosti.

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením jej predsedu prorektora TUKE – A Čižmára. Členmi komisie boli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry: zástupcovia TUKE – M. Behún, M. Chovanec, F. Jakab, A. Lavrin, Ľ. Kolesár, Ľ. Biňas, P. Mirossay (Košice IT VALLEY), J. Kolesárová (SBA), P. Chlebak  (FPT Slovakia) a M. Varga (T-Systems Slovakia). 11. kolo súťaže bolo  organizované v úzkej spolupráci s agentúrou Slovak Business Agency (SBA) a Saab AB.

Startup centrum TUKE je jedným z kľúčových komponentov ekosystému akcelerácie podnikania, transferu technológií a inovácií na TUKE v rámci štruktúry Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Jeho cieľom je poskytnúť prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu pre vznik malých a stredných „Hi-Tech“ firiem („Start-up a Spin-off“ firiem) najmä na základe výsledkov výskumných a inovačných aktivít pracovísk TUKE.

Prelomovým sa pre TUKE stal rok 2014 – kedy boli naštartované aktivity v oblasti podpory start-upov, bolo otvorené Startup centrum TUKE a v roku 2016 Inkubátor TUKE, ktoré sú súčasťou organizačnej štruktúry ekosystému akcelerácie podnikania v UVP TECHNICOM.

Za krátke obdobie svojej činnosti, získali uvedené útvary dobré meno organizáciou aktivít na identifikáciu a podporu inovatívnych riešení a stali sa významným elementom inovačného potenciálu regiónu s celoslovenským dopadom. Výber startupov do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Od roku 2014 sa do  súťaže sa zapojilo viac ako 140 inovatívnych projektov a viac ako 50 startupov získalo možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt.