12. septembra 2019 sa v Bruseli od 17:00 bude konať spoločná akcia Európskej Komisie a EIT s cieľom prezentovať úspešných talentovaných inovátorov, ktorých podporil EIT v ich snahe premeniť svoje nápady na úspešné produkty. Na akcii budú prezentovať svoj príbeh inovátori a podnikatelia, ktorých podporil Európsky inštitút pre inovácie a technológie.

EIT vznikol z iniciatívy Európskej komisie v roku 2008 s cieľom posilniť inovačnú schopnosť Európskej únie. Je integrálnou súčasťou Rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií Horizont 2020. Jedinečnosťou inštitútu je podpora inovácií prostredníctvom prepájania biznisu, vzdelávania a výskumu za účelom hľadania riešení globálnych výziev.

EIT podporuje rozvoj dynamických, dlhodobých paneurópskych partnerstiev medzi dôležitými firmami a laboratóriami a výskumnými inštitúciami pod názvom znalostné a inovačné spoločenstvá (Knowledge and Innovation Communities). V súčasnosti je v rámci EIT založených osem takýchto spoločenstiev s viac ako 1000 partnermi, čo tvorí najväčšiu inovačnú sieť v Európe.

Podujatie sa uskutoční 12. septembra 2019 v čase 17:00-19:00 v Bruseli. Od 17:30 bude možné sledovať ho naživo prostredníctvom online prenosu na tomto odkaze.

Viac o EIT

Prevzaté z CVTI SR

Článok prevzatý z innonews.blog