Na základe denného monitorovania legislatívy vybralo Centrum lepšej regulácie 10 najdôležitejších zmien, ktoré majú v roku 2020 potenciál priniesť podnikateľom úsporu. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ktoré legislatívne zmeny zlepšia podnikateľské prostredie a odbremenia podnikateľov od zbytočnej byrokracie.

Ide najmä o nasledovné zmeny:

  • 15 % daň z príjmu pre podnikateľov s ročným obratom do 100 tisíc eur
  • Zúženie povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom
  • Zníženie sadzby DPH na úroveň 10 % na niektoré noviny, časopisy a periodiká
  • Rozširuje sa zoznam tovarov zo zníženou 10 % sadzbou DPH na niektoré tzv. zdravé potraviny
  • Vyšší odpočet nákladov na výskum a vývoj vo výške 200 %
  • Zvýšenie hranice pre platenie preddavkov u fyzických aj právnických osôb z 2 500 eur na 5 000 eur
  • Rozširuje sa výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na jednoosobovú s. r. o.
  • Dotácie a zvýhodnené odpisovanie pre elektromobily a plug-in hybridy
  • Rozšírenie potvrdení, ktoré viac nebude treba predkladať úradom
  • Doručovanie dokumentov súvisiacich s daňou z príjmov zamestnancom aj elektronicky

Viac informácií a zdroj

Článok prevzatý z innonews.blog