Košický samosprávny kraj vyhlásil výzvy na poskytnutie dotácií pre rok 2022. Žiadatelia môžu o pomoc požiadať do 15. 2. 2022, kedy sa uzatvorí prvé hodnotiace kolo. Otvorená je výzva pre oblasť regionálneho rozvoja, športu, poskytovania sociálnej aj zdravotnej starostlivosti, rozvoja kultúry,  podpory vedy, výskumu a vzdelávania či v oblasti cirkevnej a náboženskej.

Viac na web.vucke.sk.