SBA ma otvorenú výzvu, kde MSP vedia požiadať o príspevok na účasť na medzinárodnom podujatí v krajinách EÚ. Žiadosť je však potrebné zaslať minimálne 4 týždne pred podujatím.

Záujemcovia vedia kontaktovať Ing. Ivanu Jančošekovú
Odborný koordinátor národného projektu – Košický krajNP Podpora internacionalizácie MSP
Telefón:  +421 915 625 703
Email: jancosekova@sbagency.sk

Viac informácií na npc.sk.