Získajte dotáciu na realizáciu projektu, ktorý podporuje podnikavosť a podnikateľské zručnosti!

NPC podporí projekty, ktoré napríklad:

  • podnecujú k iniciatívnosti, angažovanosti
  • rozvíjajú mäkké zručnosti potrebné pre rýchlo meniaci sa trh práce budúcnosti
  • rozvíjajú tímovú spoluprácu, kritické myslenie a sebauvedomenie
  • inovatívnym spôsobom pracujú s rozvojom žiakov a učiteľov

Formou dotácie podporíme tých z vás, ktorí sa svojimi projektami zameriavajú na rozvoj podnikavosti u žiakov MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ alebo učiteľov. Podporené projekty by mali svojimi aktivitami rozvíjať podnikavosť tak, ako ju definuje rámec EntreComp vydaný Európskou komisiou.

Text prevzatý a viac informácií na npc.sk.