Národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku umožňuje malým a stredným podnikom dostať sa k profesionálnym službám kreatívneho priemyslu, vďaka čomu môžu zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a inovačný potenciál. Elektronickú registráciu je možné vykonávať od 3.8.2020 do 31.8.2020.

Kreatívcom sa rozšíria možnosti realizácie a otvoria príležitosti na nadviazanie partnerstiev, za účelom sieťovania malých a stredných podnikov z oblasti kreatívneho priemyslu.

Kreatívne vouchere sú určené pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu. Vouchere, ktoré pokrývajú maximálne 50 % nákladov na služby kreatívneho priemyslu.

Viac sa dozviete v tlačovej správe a zo samotných Výziev KV 2020.

Zdroj: SIEA/Vytvor.me

Článok prevzatý z innonews.blog