Ulysseus Inovačný hub pre Robotiku na Univerzite v Janove v spolupráci s TheEngineRoom v nasledujúcich mesiacoch otvorí tri pozície pre doktorandské štúdium a momentálne hľadá vyjadrenia záujmu (EoI) od kvalifikovaných kandidátov.

Doktorandské štúdium sa bude zameriavať na nasledujúce výskumné témy:

  • Robotické avatary a ich vtelenie (embodiment)
  • Kognitívne robotické architektúry založené na teórii „prediction machine“
  • Multimodálne, kognitívne rozšírenie pre chirurgov pri roboticky asistovanej chirurgii
  • Metódy a techniky na syntézu manipulácií s predmetmi v ruke
  • Distribuovaná, kognitívna architektúra pre roboty inšpirované hlavonožcami
  • Metódy a techniky pre robotizované vykladacie zariadenia na lode (v spolupráci s priemyslom)
  • Vnímanie a navigácia s človekom v smyčke pre neštruktúrované prostredia (v spolupráci s priemyslom)

Predbežný záujem je možné vyjadriť v elektronickom formulári na tejto stránke: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk376_9_ZjFM8qFLYkUkACcf_3UORyR3CfAGvU9sCNpNz8EA/viewform

V prípade ďalších otázok je možné obrátiť sa priamo na kolegov UniGe:

prípadne na manažéra Ulysseus IH TUKE: tomas.pavlik@tuke.sk