Cena je určená projektom financovaným EÚ, ktorých výsledky zvyšujú odolnosť, udržateľnosť a orientáciu európskeho priemyslu na potreby spoločnosti. Je to jedinečná príležitosť vyzdvihnúť inovatívne projekty, ktoré prispievajú k prioritám Komisie, ako sú: Európska zelená dohoda, Európa pripravená na digitálny vek a Hospodárstvo, ktoré funguje pre ľudí. Oprávnené projekty musia byť príjemcami finančných prostriedkov z programu Horizont 2020, Horizont Európa alebo Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Oficiálny dátum začatia projektu musí byť po 31. auguste 2018 a projekty by mali byť jednoznačne uplatniteľné v priemysle. Termín na predloženie žiadostí je 1. apríl 2022, 17.00 hod.

Viac na eraportal.sk.