Konzorcium DIH-World vás pozýva zapojiť sa do prvej otvorenej výzvy. Vo výzve bude vybraných a podporených až 35 experimentov, ktoré integrujú digitálne technológie do procesov, výrobkov alebo výrobných služieb v MSP. Inovatívne experimenty sú projekty, ktoré bude implementovať konzorcium zložené z MSP a centra digitálnych inovácií (angl. Digital Innovation Hub).

Inovačné experimenty dostanú na podporu integrovania digitálnych technológií do procesov, produktov alebo služieb MSP až 95 000,00 EUR.

Termín do 15. júla!

Viac informácií na dihworld.eu/open-calls/.