Mesto Košice, v spolupráci s organizáciami Creative Industry Košice, CIVITTA Slovakia, IT Valley a Východné pobrežie, vyhlasuje v rámci projektu Košice 2.0 otvorenú výzvu na zapojenie sa do akceleračného programu Challenger Ideator, určeného na podporu podnikateľských ideí firiem, študentov, jednotlivcov alebo tímov so zameraním na riešenia a adresovania výziev, ktorým čelí mesto. Akceleračný program podporí spoluprácu etablovaných firiem s mladými talentmi, ktorá prinesie inovácie a podporí vznik spin-offov a startupov v korporátnom prostredí.

Termín podávania žiadostí:

Výzva vyhlásená: 24. 1. 2023

Uzávierka podávania žiadostí: 20. 2. 2023

 

Text prevzatý a viac informácií na kosice2.sk.