Interaktívne technológie ako Augmented Reality (AR) a Virtual Reality (VR) menia spôsob, akým ľudia komunikujú, interagujú a zdieľajú informácie. Aj na podporu týchto oblastí vznikla iniciatíva XR4ALL, ktorá zafinancuje firmy i vedecké tímy, ktoré navrhujú nové riešenia a prístupy rozšírenej reality. Výzvy sú otvorené do konca júla 2020.

Očakávané trvanie projektu: 6 mesiacov rozdelených do 2 etáp s vyhodnotením výstupov na konci každej etapy:

  • Fáza 1 – validácia koncepcie: 2 mesiace s financovaním 10 000 EUR
  • Fáza 2 – Rozvoj a integrácia: 4 mesiace s financovaním 40 000 EUR

Uzávierky:

  • 31.1.2020
  • 30.4.2020
  • 31.7.2020

Viac o výzve XR4ALL

XR4ALL je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. Pozrite sa aj na ďalšie kaskádové projekty v iných oblastiach.

 

Článok prevzatý z innonews.blog