Národná kancelária Horizontu 2020 vás pozýva na interaktívny workshop “Píšeme projekt ERC (European Research Council)” na podporu základného výskumu.

Cieľ: zvýšiť účasť slovenskej vedeckej komunity v programoch ERC

Forma podujatia: interaktívny workshop, ktorý poskytne možnosť konzultovať kvalitu projektového zámeru so skúsenými hodnotiteľmi a národnými kontaktnými bodmi

Program (draft)

Interaktívny workshop bude mať 2 časti.

  1. Prvá časť je otvorená všetkým záujemcom, ktorý sa zaregistrujú na nasledujúcom odkaze
  2. Pre účasť na druhej časti je potrebné sa kvalifikovať  t. j.  poslať nám nižšie uvedené kvalifikačné podklady, na základe ktorých preukážete vážny záujem o podanie projektu.

Kvalifikačné podklady pre účasť na workshope Píšeme projekt ERC:

  1. rozšírený súhrn (Extended Synopsis): max. 5 strán v anglickom jazyku
  2. životopis (Curriculum Vitae): max. 2 strany v anglickom jazyku
  3. dosiahnuté výsledky (Track Record): max. 2 strany v anglickom jazyku

Podrobnejšie informácie k týmto podkladom nájdete na str. 21 – 25 v dokumente:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf

Veríme, že využijete túto jedinečnú príležitosť zapojiť sa do najprestížnejších grantov Európskej rady pre výskum v rámci programu Horizont 2020 a pošlete žiadané podklady na e-mail: iveta.hermanovska@cvtisr.sk  a v kópii sona.ftacnikova@cvtisr.sk najneskôr do 17.6.2019.

Tešíme sa na vaše kvalifikačné podklady, s ktorými budeme pracovať v priamej interakcii s hodnotiteľmi ERC projektov.

Zdroj: CVTI SR

Článok prevzatý z innonews.blog