Účasť na workshope je bezplatná!

Cieľom workshopu je poskytnúť účastníkom prehľad o finančných pravidlách programu H2020. Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií zo súkromného a verejného sektora, ktorí aktuálne pripravujú projektové návrhy, projektoví manažéri, finanční manažéri a finanční riaditelia, zástupcovia projektových centier a zamestnanci účtovných oddelení.

Podujatie: Workshop
Dátum, čas: 7. júna 2018, 13:00 – 17:30
Miesto: prednášková miestnosť – Univerzitná knižnica TUKE, Němcovej 7, Košice
Jazyk: Slovenský

Registrácia na workshop

Workshop bude nahrávaný a nahrávka bude dostupná na stránkach h2020.cvtisr.sk Workshop nebude streamovaný!
Otázky na rečníka adresujte e-mailom na: peter.beno@cvtisr.sk

 

Predbežný program

13:00 Registrácia
13:30 Tbc. (TUKE) Otvorenie
13:30 Peter Beňo

NCP pre právne a finančné otázky

Predpokladané témy workshopu:
Presuny v rámci rozpočtu
Formy nákladov projektu
Typy nákladov (Personálne náklady, subdodávky, ostatné priame náklady, nepriame náklady)
Pohľad na audity
Prestávky podľa potrieb účastníkov
17:30 Ukončenie workshopu

 

Kontakt:

Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava,
www.cvtisr.sk, peter.beno@cvtisr.sk