WeldGalaxy je online platforma B2B, ktorá spojí svetových kupujúcich a predajcov zváracích zariadení a spotrebného materiálu v EÚ spolu s príslušenstvom a službami. V aktuálne otvorenej výzve podporí inovátorov grantami do 100 tisíc eur. Uzávierka je 29. mája 2020.

WeldGalaxy hľadá efektívne a nákladovo efektívne metódy zvárania elektrickým oblúkom na zváranie rôznych materiálov s rôznymi geometriami a hrúbkami. Inovácia by sa mala preukazovať v súvislosti so zariadením, spotrebným materiálom a/alebo procesmi zvárania.

Vybraní inovátori sa stanú súčasťou exkluzívneho šesťmesačného školiaceho programu WeldGalaxy, ktorý zahŕňa:

 • Technickú podpora od odborníkov z odvetvia TWI
 • Obchodné poradenstvo z Fundingboxu
 • Financovanie až do výšky 100 000 EUR na pilot
 • Účet v platforme WeldGalaxy
 • Demonštračné zariadenia
 • Predstavenie v médiách
 • Prístup k súkromnému a verejnému financovaniu

Základné informácie o výzve:

 • Termín uzávierky: 29. mája 2020 o 18:00 (SEČ)
 • Očakávané trvanie: 6 mesiacov
 • Celkové dostupné financovanie: Až do 100 000 EUR
 • Počet podporených projektov: 10
 • Oficiálna stránka výzvy

WeldGalaxy je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

Článok prevzaný z innonews.blog