Fínska organizácia konzultačná a poradenská agentúra SPINVERSE, veľmi aktívna a úspešná v projektoch Horizontu 2020 (H2020) , organizuje webinár venovaný možnostiam financovania projektov H2020 v jeho poslednom roku.

Webinár sa okrem programu H2020 bude venovať aj ďalším možnostiam financovania a podpory inovácií.

Program webinára:

  • Koľko prostriedkov a pre ktoré oblasti je ešte k dispozícií?
  • Na čo možno použiť prostriedky EÚ?
  • Ako pripraviť žiadosť o podporu zo strany EÚ?
  • Prečo by ste sa mali uchádzať o podporu z EÚ?

Webinár je bezplatný,  registrácia.

Zdroj: Dušan Janičkovič, NCP NMPB

Článok prevzatý z innonews.blog