Tento rok spúšťa organizácia EIT Health program Wild Card už štvrtýkrát s cieľom nájsť spoločnosti pôsobiace v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré sa snažia zmeniť súčasný stav v dvoch oblastiach zdravotnej starostlivosti, ktorými sú starostlivosť o oči a zrak a tlmenie bolesti. Na konci súťaže získajú dva tímy od tejto organizácie až 1,5 milióna eur a dva roky podpory. Prihlásiť sa môžu všetci, ktorí chcú priniesť zmenu a sú z Európy vrátane krajín EIT Health InnoStars (Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko), a tiež z regiónov EIT Health RIS, do 15. marca.

Viac informácií o procese podávania žiadostí v programe Wild Card 2021 organizácie EIT Health nájdete na stránke wildcard.eithealth.eu.