Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca. To je názov programu, v rámci ktorého Úrad vlády SR vyhlásil až dve nové výzvy na podávanie žiadostí o projekt z Grantov EHP. Cieľom projektov je nielen ochrana kultúrneho dedičstva, ale aj podpora súčasného umenia a kultúry.

 

Vyhlásená sú dve výzvy na predkladanie návrhov:

Zdroj: Úrad vlády SR

Článok prevzatý z innonews.blog