Sektor deep-tech tvorí takmer štvrtinu európskeho ekosystému start-upov, pričom hodnota európskych deep-tech firiem sa odhaduje na viac ako 700 mld. EUR. Počet žien aktívnych v tomto sektore je však nedostatočný. Štatistiky ukazujú, že ženy sú vo vedení len 15% inovatívnych start-upov a len takmer 6% firiem má na čele tím zložený len zo žien. Ukazuje sa, že takéto firmy získavajú menej rizikového kapitálu ako ich mužské náprotivky. V Európe smeruje len 5% rizikového kapitálu do firiem so zmiešanými tímami a len 2% do firiem s čisto ženským vedením.

Prvá výzva, ktorá bola spustená 13. júla, podporí max. 50 sľubných start-upov vedených ženami. Uzávierka výzvy je 10. november 2021 o 17:00. Súčasťou projektového návrhu je aj krátke 3-min. video predstavujúce firmu a výnimočnosť jej inovácie.

Viac informácií na eraportal.sk.