Program RM Booster poskytuje podporu začínajúcim podnikom a malým a stredným podnikom pri vývoji inovatívnych produktov a služieb, ktoré môžu mať dopad na sektor nerastných surovín alebo byť prospešné pre partnerov EIT RawMaterials.

Okrem financovania a prispôsobených služieb dostanú vybrané začínajúce podniky a malé a stredné podniky prístup aj do partnerskej siete EIT RawMaterials.

Start-up a SME Booster Call 2021 je otvorený po celý rok. Hraničné termíny podávania žiadostí sú však v rámci roka 2021 stanovné na: 31. marca, 28. mája, 3. septembra 2021.

Viac informácií na: hub.fberg.tuke.sk/2021/02/09/vyzva-start-up-booster