ňa 3. februára 2020 vyhlásilo Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie druhú výzvu programu Collaborative Doctoral Partnership (CDP), ktorého cieľom je nadviazať spoluprácu s vysokými školami z členských štátov EÚ a krajín pridružených k programu Horizont 2020.

Výzva na vyjadrenie záujmu bola otvorená v nasledovných trinástich tematických oblastiach:

Výzva je otvorená do 3. mája 2020!

Viac informácií: