Program ARISE Europe zverejnil výzvu na predkladanie projektov určenú pre kľúčové inovačné centrá sídliace na Slovensku. Uzávierka tejto výzvy je stanovená na 5. marca 2019.

Táto výzva ponúka inovačným centrám nasledovné príležitosti:

 • zapojiť sa do európskeho znalostného a inovačného spoločenstva EIT Digital, ktoré spája viac než 180 priemyselných a univerzitných partnerov s paneurópskym inovačným ekosystémom,
 • vylepšiť služby poskytované slovenskému ekosystému a naštartovať rast mladých inovatívnych firiem (scale-up) prostredníctvom spolupráce s biznis vývojármi z prostredia EIT Digital a prepojenia s expertmi v oblasti financií,
 • podporovať rozvoj talentu prostredníctvom zapojenia sa do inovačných a vzdelávacích aktivít EIT Digital,
 • posilniť a rozšíriť miestny ekosystém pomocou spoločnej mobilizácie, prilákania a zapojenia nových zainteresovaných strán, s dôrazom na priemyselných aktérov zaujímajúcich sa o spoluprácu so scale-up firmami.

Program ARISE Europe je súčasťou Regionálneho inovačného programu EIT (EIT RIS), ktorého cieľom je podporovať regionálny rast v tých krajinách EÚ, v ktorých nesídli jedno z centier EIT Digital.

Znalostné a inovačné spoločenstvo EIT Digital uzavrie s vybraným inovačným centrom jednoročnú spoluprácu formalizovanú pomocou tzv. Sub-Grant Agreement (model tejto zmluvy je dostupný tu, tento model slúži len na informačné účely). Program ARISE Europe má možnosť túto zmluvu predĺžiť vždy o jeden kalendárny rok, v závislosti od výsledkov hodnotenia výkonu vybraného inovačného centra v rámci splnených kľúčových ukazovateľov výkonnosti (Key Performance Indicators, KPIs).

Vybrané inovačné centrum by malo splniť všetky plánované aktivity a ciele do 31. decembra 2019.

 

Finančné prostriedky

Vybrané inovačné centrum bude mať nárok na finančný stimul v maximálnej výške 60.000 EUR ročne. Podiel spolufinancovania na rok 2019 je stanovený na najmenej 40% celkových nákladov. Prostriedky budú poskytnuté uzavretím zmluvy s výskumným inštitútom Fondazione Bruno Kessler (FBK).

 

Podávanie prihlášky

Výzva je otvorená všetkým inovačným centrám, ktoré sú zaregistrované ako samostatný právny subjekt na území SR a zároveň:

 • hrajú kľúčovú úlohu v slovenskom inovačnom ekosystéme a v komunite mladých inovatívnych firiem (scale-up),
 • disponujú preukázateľnou skúsenosťou v spolupráci so scale-up firmami, investíciami, programami pre rýchly rozvoj a v sprostredkovávaní partnerstiev medzi scale-up firmami, korporáciami, investormi a pod.,
 • disponujú preukázateľnou skúsenosťou v organizovaní podujatí pre scale-up, priemyselné a technologické komunity na národnej či regionálnej úrovni (udalosti pre viac ako 1.000 účastníkov sú výhodou),
 • majú vytvorené vzťahy s kľúčovými aktérmi inovačnej sféry, akými sú podporné organizácie pre inovácie, priemyselné podniky, investori, vláda, univerzity a pod.,
 • majú preukázateľnú viditeľnosť na popredných sociálnych médiách,
 • majú dostatočnú operatívnu kapacitu, preukázateľnú finančnú stabilitu a zodpovedajú cieľom a aktivitám EIT Digital a ARISE Europe.

Prihlášky sa podávajú elektronicky prostredníctvom Application Portal.

 

Dôležité dátumy

 • Uzávierka prihlášok: 5. marca 2019, 23:59 hod.
 • Výberové konanie a oznámenie rozhodnutie: 8. marca 2019
 • Podpísanie zmluvy vybraným inovačným centrom: do 22. marca 2019
 • Implementácia projektu: 1. apríl – 31. december 2019

V prípade otázok k tejto výzve môžete kontaktovať národného koordinátora programu ARISE: jasmina.popovska@eitdigital.eu 

Celý text výzvy si môžete prečítať na tomto odkaze.

Správa je prevzatá zo stránky SLORD.sk

Článok prevzatý z: innonews.blog