Výzva pre startupy v oblasti Industry 4.0 v rámci Gazelle Accelerator programme

V rámci Gazelle Accelerator programme EIT Manufacturing je otvorená výzva, ktorá je určená pre technologické start-upy a malé a stredné podniky. 

Výzva bude orientovaná na nasledujúce špecifické technologické oblasti v rámci Industry 4.0:

  • Analytics and A.I,
  • Internet of things platforms,
  • Simulation and Augmented/Virtual reality
  • Collaborative and mobile industrial robotics.

Deadline na podávanie prihlášok je 01.11.2020.

Podrobné informácie a podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Manufacturing: https://eitmanufacturing.eu/activities/open-call-gazelle-accelerator/

Zároveň Vás pozývame na informačný web meeting o EIT Manufacturing, tohtoročných výzvach a novootvorenej výzve v rámci Gazelle Accelerator programme, ktorý sa bude konať dňa 21.10.2020 o 10:00-11:00 CEST. V prípade záujmu zúčastniť sa na web meetingu, prosím vyplňte registračný formulár na: https://forms.gle/SNqmqPeFjVpFTHY48

V prípade, že chcete pravidelne dostávať na emailovú adresu informácie a novinky od EIT Manufacturing Hub Slovakia, prosím vyplňte nasledujúci formulár: https://forms.gle/kV7cn5nvpjq3BQtH8

Viac informácií o EIT Manufacturing a EIT Manufacturing Hub Slovakia

EIT Manufacturing je novou inovačnou komunitou v rámci Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je orgán EÚ, ktorého hlavnou úlohou je posilniť inovačnú schopnosť Európy, pričom EIT je neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020 (viac info na: https://eit.europa.eu/).

EIT Manufacturing je jedným z inovačných spoločenstiev EIT a zameriava sa na oblasť priemyselnej výroby (viac informácií o EIT Manufacturing na: http://eitmanufacturing.eu/). Jeho hlavným cieľom je združiť európskych aktérov priemyselnej výroby do inovačných ekosystémov, ktoré dodávajú unikátnu hodnotu európskym produktom, procesom a službám a inšpirujú vznik globálne konkurencieschopnej a udržateľnej priemyselnej výroby. EIT Manufacturing má viac ako 50 partnerov (univerzity, vedecké inštitúcie a podniky) medzi ktorých patria napríklad: Volkswagen, Volvo, Darmstadt University of Technology, the French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), Siemens, Slovak University of Technology in Bratislava, Phillips, Procter & Gamble, Whirlpool Europe a mnohé ďalšie.

EIT Manufacturing Hub Slovakia reprezentuje EIT Manufacturing na Slovensku a je situovaný na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, pričom aktivity Hubu vykonáva Projektové stredisko STU. EIT Manufacturing Hub je reprezentantom EIT Manufacturing v regióne EIT RIS krajín. Obdobné EIT Manufacturing Huby sú kreované v Českej republike, Estónsku, Grécku, Litve, Portugalsku, Bulharsku, Chorvátsku, Maďarsku, Lotyšsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku. Hlavnými úlohami EIT Manufacturing Hub je byť kontaktným bodom EIT Manufacturing voči EIT RIS krajinám, zvýšiť mieru zapojenia sa lokálnych partnerov do aktivít EIT Manufacturing a nábor nových partnerov pre EIT Manufacturing, podporovať lokálnych inovátorov, zvyšovať povedomie o EIT Manufacturing smerom k podnikateľskej, priemyselnej a akademickej sfére.

Zdroj: EIT Manufacturing Hub Slovakia
Článok prevzatý z innonews.blog