Výzva NGI Enrichers na spoluprácu s USA a Kanadou

Program NGI Enrichers práve otvára tretiu výzvu na transatlantickú spoluprácu s USA a Kanadou. Úspešným žiadateľom pokryje mesačné cestovné výdavky do výšky 3 800 eur s cieľom výskumnej spolupráce v oblastiach NGI technológií.

NGI Enrichers je program financovaný Európskou komisiou podporuje európskych výskumníkov a inovátorov NGI, ktorí sú ochotní stráviť 3 až 6 mesiacov v USA a Kanade. Úplný zoznam hostiteľských organizácií je k dispozícii na tejto webovej stránke.

Program poskytuje vybraným štipendistom financovanie cestovného, diét a podporu počas procesu získania víz.

NGI Enrichers ponúka bootcampy, mentorstvo, budovanie komunít, zdieľanie znalostí a dlhodobú transatlantickú spoluprácu v oblasti NGI technológií, služieb a štandardov.

Kandidáti sa môžu uchádzať o jednu z nasledujúcich skladieb

  • Párové tímy ⭢ žiadatelia predkladajú návrh po predchádzajúcej dohode s hostiteľskou organizáciou v USA alebo Kanade, či už partnerskou alebo externou.
  • Výzvy ⭢ žiadatelia predkladajú návrh ako odpoveď na konkrétnu výzvu a v rámci špecifickej výskumnej témy, ktorú už definovala partnerská hostiteľská organizácia.
  • Otvorené nápady ⭢ žiadatelia predložia návrh na základe svojich vlastných nápadov, produktov alebo služieb a vyberú si troch preferovaných hostiteľov zo zoznamu partnerských hostiteľských organizácií.

Konzorcium NGI Enrichers bude 21. marca od 15:30 do 17:00 SEČ hostiť informatívne stretnutie o otvorenej výzve. Ak sa chcete zúčastniť, môžete sa zaregistrovať tu.

Záujemci, ktorí sa chcú do programu prihlásiť, tak môžu urobiť najneskôr 10. mája 2024. Celkovo sa plánuje vybrať 25 úspešných uchádzačov.

Dôležité odkazy

 

 


Zdroj: https://enrichers.ngi.eu/