Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vytvára v rámci projektu SK4ERA databázu expertov – nezávislých odborníkov, ktorí majú záujem asistovať žiadateľom o granty programu Horizont 2020.

Úlohy expertou zahŕňajú odborné rady a hodnotenie podávaných projektových návrhov, mentorovanie žiadateľov a finálny skríning podávaných projektových návrhov. Ak máte skúsenosti projektami EÚ, či už ako hodnotitelia alebo ako riešitelia projektov rámcových programov EÚ, pripojte sa k databáze nezávislých odborníkov a pomôžte zvýšiť kvalitu podávaných projektov a následne aj úspešnosť Slovenskej republiky v programe Horizont 2020.

Podmienkou prihlásenia sa je registrácia za experta a zaslanie profesionálneho CV podľa formulára. Nutnou podmienkou je predchádzajúca skúsenosť s projektami EÚ a znalosť anglického jazyka.

Podmienky odmeňovania:

Na základe podpísania dohody o vykonaní práce bude konzultácia, mentorovanie a skríning podávaných návrhov projektov honorovaný v rozsahu 100 EUR na jeden projekt (predpokladaný rozsah práce 1 človekodeň).

Máte záujem? Pripojte sa k databáze externých odborníkov vyplnením nasledovného formuláru.

Zdroj: SLORD

Prevzaté z: innonews.blog