Bola otvorená 16. výzva na predkladanie prihlášok o cenu SozialMarie a opäť sa hľadajú výnimočné stredoeurópske projekty pôsobiace v oblasti sociálnych inovácií.

Podať prihlášku môžu prevádzkovatelia už realizovaných projektov, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia spoločenských výziev. Žiadateľmi môžu byť jednotlivci, subjekty občianskej spoločnosti a sociálnej ekonomiky, komerčné podniky, ako i inštitúcie verejnej správy a samospráv. Oblasť predkladania žiadostí sa týka Rakúska, Maďarska, Českej republiky, Slovenska a v tomto ročníku i celého územia Chorvátska. Predložené projekty zo Slovinska nesmú byť realizované ďalej ako 300 km od Viedne.

Výzva na predkladanie prihlášok je otvorená do 21. januára 2020. Prihlasovanie je možné prostredníctvom nasledujúcej webstránky.

Pätnástim najlepším sociálnym inováciám bude 1. mája 2020 udelená cena SozialMarie. Udeje sa tak na slávnostnom podujatí vo viedenskom ORF RadioKulturhaus: Prvé tri ceny sú v hodnote 15 000, 10 000 a 5000 eur, ďalších dvanásť cien má hodnotu každá po 2000 eur.

Všetky informácie k výzve na predkladanie prihlášok o cenu SozialMarie 2020 nájdete na https://www.sozialmarie.org/sk/vyzva.

Do výzvy na predkladania projektov SozialMarie je zahrnuté už aj Chorvátsko. Pri tejto príležitosti si prečítajte rozhovor s Branimirom Šloserom z projektu futbalového klubu Záhreb 041, ktorý získal ocenenie v roku 2019.