Iniciatíva MANUNET vyhlasuje výzvu na podávanie projektov na rok 2019. Výzva má za cieľ podporovať nadnárodné aktivity orientované na vysoko náročné (riskantné) R&D projekty venované výrobným technológiám.

MANUNET  je Európska sieť národných a regionálnych agentúr na podporu rámcových programov EÚ. Podporuje výskum a spoluprácu európskeho výrobného sektoru koordináciou jeho výskumných a inovačných aktivít  z oblasti pokročilej výroby („advanced manufacturing”).

Základné informácie:

  • Celkový rozpočet výzvy: 12,6 mil., €.
  • Uzávierka pre „pre-proposal phase”  je 21. Marca 2019.
  • Viac informácií nájdete tu: Call info

Témy výzvy 2019:

  • Knowledge-based engineering, information and communication technologies for manufacturing, including technologies for Industry 4.0 (for example industrial robotics, computer-aided engineering and design, automated manufacturing, zero defect manufacturing, product lifetime management, cyber-physical systems, IoT, control, big-data, analytics, connectivity and mobility, augmented reality, cyber security for processes, etc.).
  • Manufacturing technologies for environmental and energy applications including resource efficiency, recycling (reuse, remanufacturing, etc) and circular economy in manufacturing processes.
  • Adaptive manufacturing technologies including processes for removing, joining, adding, forming, consolidating, assembling and related advanced industrial machinery.
  • Additive manufacturing (for example technologies, materials, products etc.)
  • New materials for manufacturing (alloys, lubricants, coatings, textile fibres, construction, composites, insulation, multi-functional multi-materials etc.).
  • New manufacturing methods, components and systems (development of demonstrators, devices, tooling and equipment, logistic systems, etc.).
  • Other technologies, products and services related to the manufacturing field (logistic, supply chain, etc.)

Zdroj: Dušan Janičkovič, NMBP NCP, CVTI SR.

Článok prevzatý z: innonews.blog