NPC Košice otvára opäť výzvu na Virtuálny inkubátor pre inovatívne firmy a startupy do 3 rokov od založenia firmy. 

Ponuka služieb pre budúcich členov inkubátora:

  • 50 hod. mentoringu v prvom roku členstva (výber a profiláciu mentora zabezpečujeme v súčinnosti so žiadateľom, resp. partnerským fyzickým inkubátorom
  • 15 hod. expertných konzultácií polročne na témy a oblasti podľa potrieb a výberu firmy
  • networkingové podujatia pre členov a prístup k aktuálnym informáciám o výzvach a ponuke NPC / SBA

 

Termín na prihlásenie je do 1.3.2021.

 

Viac informácií a registrácia: https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-coworking/inkubator/inkubacny-program-virtualne-clenstvo-4/