Európa musí vybudovať systém odolný voči kybernetickým útokom, pričom musí dbať na to, aby sa posilnila ochrana osobných údajov a sloboda občanov. Digitálna transformácia si vyžaduje podstatné zlepšenie kybernetickej bezpečnosti, zabezpečenie ochrany rastúceho počtu pripojených zariadení a bezpečnú prevádzku sieťových a informačných systémov vrátane tých, ktoré sa používajú v energetike, dodávkach a rozvodoch pitnej vody, vo vozidlách a dopravných systémoch, nemocniciach a celom zdravotnom systém, financiách, vo verejných inštitúciách, výrobných podnikoch a domácnostiach.

Uzávierka 16. november 2022.

Text prevzatý z a viac informácií na eraportal.sk.