Výzva Fondu SK-NIC je spustená od 1. septembra 2020. Na výzvu sme vyčlenili ďalších 100 000 EUR. Možnosť požiadať o finančnú podporu, tzv.  malých projektov bude rovnako jednoduché ako predtým. Ukončenie výzvy bude 15. októbra 2020.

Pri malých projektoch je možné získať podporu od 2 500 EUR do 10 000 EUR na jeden projekt.

Aktuálna výzva zahŕňa tri okruhy tém:

  1. projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách,
  2. projekty podporujúce komunity prostredníctvom IKT (t.j. zlepšujúce podmienky jej fungovania alebo zlepšujúce život jej členov),
  3. projekty zavádzajúce umelú inteligenciu alebo strojové učenie.

Bližšie informácie, ako požiadať o podporu z Fondu SK-NIC nájdete na stránke https://sk-nic.sk/fond/2020-vyzva-pre-male-projekty/

Zdroj: MIRRI SK
Článok prevzatý z innonews.blog