FF4EuroHPC vyhlásilo prvú výzvu na výber najlepších experimentov zahŕňajúcich inovatívne, agilné malé a stredné podniky, ktoré majú pracovné plány postavené na inovačných cieľoch vyplývajúcich z využívania pokročilých HPC služieb (angl. high-performance computing).

Výzvy je možné podať do 27. januára 2021

Viac informácií na https://www.ff4eurohpc.eu/en/open-calls/open-call/