DigTrafoRIS je aktivitou v rámci RIS programu EIT Manufacturing. Na získanie služieb digitálnej transformácie poskytuje program až 15 000 EUR a to vo forme pevnej paušálnej sumy pre MSP alebo midcaps v krajinách EIT RIS.

Viac informácií a prihláška na eitmanufacturing.eu