Tento program je určený pre mikro a malé podniky, spin-offy a start-upy, ktoré už majú k dispozícii prototyp, MVP alebo finálny produkt pre zákazníkov aspoň na jednom trhu EÚ a ktorých produkt/služba už generuje výnosy.

Program Attract To Invest v rámci EIT Health pripravuje spoločnosti na úspešné investičné kolá. Úspešné tímy sa naučia praktické techniky prípravy svojej spoločnosti na úspešné investičné kolo, získajú financie na zlepšenie svojich produktov alebo služieb a rozšíria svoju profesionálnu sieť. 15 najlepších firiem získa financovanie vo výške 20 000 EUR, ktoré bude možné použiť na mentorov, cestovné náklady a na rozvoj produktov/služieb. Súčasťou projektových aktivít bude aj účasť na tzv. Fundraising Bootcamp (predpokladaný dátum konania: 17 – 30. 9. 2022).

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 9. septembra 2022.

Text prevzatý z a viac informácií na eraportal.sk.