Radi by ste získali finančnú podporu z komunitárnych programov EÚ?

Máte nápad, ktorý má potenciál uspieť na medzinárodnej úrovni?

Ak sídlite v ktoromkoľvek kraji s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja a ste podnikateľ‘, nenechajte si túto šancu ujsť‘.

O čo ide?

80 hodín dlhodobého odborného projektového poradenstva pre potreby zapojenia sa do komunitárnych programov EÚ

 

Ďalšie informácie a registrácia na:

http://www.sbagency.sk/vyzva-dlhodobe-odborne-projektove-poradenstvo-pre-potreby-zapojenia-sa-do-komunitarnych-programov-eu